Analityka biznesowa

Analizy Innowacyjne Konkurencyjne Praktyki Biznesowe Menu
Optymalizacja działania Ideał Działań Sieciowych Zastosowania
 

Dopływ nowych pomysłów jako świadomy wstęp do prac nad strategią Państwa firmy,
Biznes Planem, nowymi ofertami i produktami, modelami działania i systemami pracy
.

 

ANALIZY INNOWACYJNE
To niestandardowy mix wywiadu gospodarczego, benchmarkingu, autorskich procedur wnioskowania, analizy obrazów, kreowania innowacji i rozwiązywania problemów. To przepis na Strategię Rozwoju Państwa firmy na najbliższe miesiące i lata. Ten typ prac realizujemy od 20 lat jako samodzielne prace lub jako część wstępną innych prac doradczych i projektowych. Przez ten czas rozwinęliśmy i dalej udoskonalamy autorskie sposoby pozyskiwania informacji, analizowania i wnioskowania. AI to zbiór innowacji, najlepszych praktyk działania, kierunków inwestycji, którymi firmy planują lub aktualnie stosują wyróżniając się na rynku. Analizy Innowacyjne nie są wiedzą będącą standardem dla danej branży - są materiałem wyprzedzającym daną branże w jej rozwoju i sposobach konkurowania, w rozwijaniu ofert i produktów oraz w możliwościach zdobywania klientów, kreowania nowych rynków i potrzeb.

Poza wnioskowaniem z obserwacji i analiz rynku w skład AI wchodzą wnioski i przemyślenia osób realizujących. W tym właśnie miejscu tworzą się nowe i najbardziej konkurencyjne pomysły dające szansę naszym Klientom w rozwijaniu swoich biznesów.

Wsparciem w realizacji Analiz Innowacyjnych jest:
- rozwijana sieć rezydentów zagranicznych
- rozwijany zespół informatyczny wyspecjalizowany w systemach bazodanowych i bigdata

 

wykres wplywu analiz innowacyjnych na działanie firmy

 

miejsca na globie dzie współpracujemy z naszymi rezydentami

 

Przegląd tematów rozwijanych w Analizach Innowacyjnych - poniżej przykład ukierunkowania na tworzenie wartości dodanej w ofertach handlowych i produkcyjnych.

HANDEL   PRODUKCJA   USŁUGI   RYNEK MEDIALNY   SFERA PUBLICZNA     PRZESTRZEŃ WIRTUALNA

 • nowe trendy i szanse rozwoju dla firmy w kontekście aktualnej branży i branż pokrewnych
  w kontekście krajowym, europejskim i globalnym

 • prezentacja kierunków rozwoju firmy i efektywnych inwestycji, alternatywnych modeli działania

 • wskazania rozwoju nowych ofert i produktów

 • prezentacja propozycji nowych linii produktów, ofert usługowych i doradczych
  oraz propozycje podziału i prezentacji oferty

 • wskazanie nowych rynków zbytu, do których firma może się przygotować

 • pomysły na nowe idee wartości rynkowych oraz nowych formuł działania

 • wskazania do optymalizacji procesów

 • prezentacja pomysłów na innowacje w firmie

 • wskazania wymagań i potrzeb klientów oraz kryjące się za nimi szanse na rozwój

 • pomysły na rozwój działań sprzedażowych, promocyjnych, zarządzania markami

 • szanse i zagrożenia rozwoju firm w branży

 • kierunki poczynań konkurentów i sposoby ich omijania lub kontrowania

 • wskazania na możliwe alianse, kooperację w oparciu nowych partnerów
  biznesowych co ma na celu tworzenie nowej przewagi na rynku

 • pomysły na nowe biznesy w branży

 • wskazania kierunków rozwoju i inwestycji firmy pozwalające w perspektywie 1 - 3 lat rozwijać przewagę rynkową oraz zapewnić przychody podczas dużych zawirowań rynkowych - zamiany w branży, spadek koniunktury itp

 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@msgk.eu


 

POWRÓT DO GÓRY