Analityka biznesowa

Analizy Innowacyjne Konkurencyjne Praktyki Biznesowe Menu
Optymalizacja działania Ideał Działań Sieciowych Zastosowania
 

Odnajdywanie, porównywanie i definiowanie najlepszych praktyk w danej dziedzinie
dających przewagę konkurencyjną Państwa firmie.

 

KONKURENCYJNE PRAKTYKI BIZNESOWE
Prace bazują na naszym doświadczeniu w pomocy firmom w dziedzinie zarządzania i marketingu, opracowywania pomysłów na biznesy i nowe produkty. W Pracach zawarta jest wiedza i doświadczenie osób konsultujących, nasze umiejętności obserwacji, wyszukiwania szans i wnioskowania na bazie różnych typów i ilości danych, prac wywiadu gospodarczego, prac badawczych i twórczego myślenia biznesowego. Każde opracowanie to najnowsze i najlepsze praktyki oraz pomysły w dziedzinach wiedzy i technikach biznesowych. To narzędzie do kreślenia, planowania i wdrażania zmian strategicznych, taktycznych i operacyjnych w Państwa firmach - to innowacyjne wsparcie decyzji biznesowych.

Niezależnie od wybranego tematu nadrzędnymi zadaniami Prac jest wypracowanie:
- ograniczenia ryzyka wdrażania zmian w firmach,
- niepowtarzalnych przewag konkurencyjnych,
- oszczędności i obniżanie kosztów nowych projektów.
- optymalizacja oferty, procedur i procesów w firmach
- współpracy kooperacyjnej i aliansowej
- innowacji i nowych technik i technologii
- trwałych relacji między partnerami biznesowymi, klientami i pracownikami
- mechanizmów zmian i optymalizacji

 

PRZYKŁADOWA LISTA TEMATÓW:

DECYZJE STRATEGICZNE
Kierunki budowania wartości firmy
Innowacje i prace badawczo-rozwojowe w firmie
Etyczny biznes - zyskowny biznes
Ograniczanie ryzyka biznesowego
Inwestycje w system informatyczny
ROZWÓJ I PRZEBUDOWA OFERTY
Strategie handlowe - nowe kanały sprzedaży
Strategie finansowania inwestycji klientów
Strategie exportowe
Oferty dóbr inwestycyjnych
Konkurencyjne Oferty Handlowe
Konkurencyjne Oferty Kooperacyjne
Konkurencyjne Oferty Serwisowe
Konkurencyjne Oferty Turystyczne
Oferty dóbr luksusowych
Kreatywna Analiza Oferty - nowe rynki dla aktualnych ofert, nowe zastosowania towarów i produktów
STUDIUM RYNKOWE
Starzenie się społeczeństwa Klienci - emeryci w kontekście
produktów firmy - dostosowanie do trendów społecznych
NOWE STANDARDY RYNKOWE
E-biznes - najlepsze praktyki dla firm
Budowanie relacji z klientami
Wirusowe modele sprzedaży i promocji
PAKIET POMOCOWY - FIRMA W KRYZYSIE
Reorganizacja firmy
Obniżanie kosztów firmy
Odzyskiwanie Należności

Kierunki prac i pomysłów na wprowadzenie zmian w firmie - organizacja, koszty i poprawa płynności finansowej. W każdym z tych tematów prezentujemy po kilkadziesiąt aktualnych i sprawdzonych rozwiązań - najlepszych praktyk rynkowych. To droga do szybkich i efektywnych zmian w każdej firmie wymagającej szybkiego odbicia i zmiany trendu na wzrostowy.
- pomysły reorganizacyjne
- kierunki obniżania kosztów w firmie
- system odzyskiwania należności aktualnych i zabezpieczenia na przyszłość

Zamiana kosztów firmy na jej zyski i atuty
Przemieszczanie centrów kosztów w kierunku centów zysku - nadawanie nowej wartości zespołom czynności tworząc z nich konkurencyjne usługi, produkty i przewagi.
OPTYMALIZACJA FIRMY
Reengineering - gruntowne zmiany w firmie
Lean - odchudzanie firmy - wydajna organizacja
Organizacja produkcji
Strategia Eksportowa
Franchising - rozwój sprawdzonych biznesów
Outsourcing
Wywiad Gospodarczy
Benchmarking
Badania Rynku
Alianse biznesowe
Sklep detaliczny - optymalne działanie
Punkty usługowe dla konsumentów
Techniki sprzedaży - telemarketing i mailing
Public Realtions
Marketing usług
Targi - efektywna inwestycja
Logistyka - nowe wartości dla klientów
Zarządzanie wiedzą
 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@msgk.eu


 

POWRÓT DO GÓRY