Analityka biznesowa

Analizy Innowacyjne Konkurencyjne Praktyki Biznesowe Menu
Optymalizacja działania Ideał Działań Sieciowych Zastosowania
 

Informacje z pierwszej linii styku firmy z otoczeniem - rynkiem, konkurencją i klientami - to bezcenne
wskazania do ciągłych zmian, etapowych dostosowań i zaskakujących wyprzedzeń.

 

Optymalizacja firm realizowana jest przez wdrażanie rozpracowanych wniosków z prac:
- badania ilościowe i jakościowe  - rynku, konkurentów, dostawców, kooperantów, klientów,
  pracowników i społeczności
- obserwacje handlowe, usługowe i produkcyjne
- testy, zakupy kontrolowane,

Prace mają na celu zbadanie, zrozumienie, uszczegółowienie i optymalizację wybranych tematów przed ich ostatecznym wdrożeniem do praktyki firmy - co masz zrobić w godzinę zrób w 15 minut ... To przejście od ogółu do szczegółu pozwala na znaczne oszczędności i ograniczenie ryzyka biznesowego.

Często sygnały od klientów mają moc zmiany od prostych procedur pojedynczych czynności, po zmiany całych procesów a kończąc na nakreśleniu nowych modeli biznesowych niezbędnych do obsługi klientów na nowych poziomach jakości.

 

wykres zmiany modelu działania i orgaznizacji w firmie

 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@msgk.eu


 

POWRÓT DO GÓRY