Zbliża się koniec cyklu życia produktu ?

Podczas projektowania powstała sprzeczność blokująca dalsze prace ?

Potrzebne jest rozwiązanie obniżające koszty ?

Potrzeba bezstronnej oceny planów i inwestycji ?

Wyczerpują się ścieżki rozwoju ?

Czy są tematy do rozwiązania, które cechuje ciągłe odkładanie z
miesiąca na miesiąc ?

 

PROSIMY O OPIS PAŃSTWA POTRZEB I PROBLEMÓW DO ROZWIĄZANIA


Jakie są kłopoty, co nie działa, co chcecie zmienić, co sprawia trudności, jakie są niepożądane efekty
sygnalizujące potrzebę zmian, jakie i gdzie są blokujące sprzeczności, czy są "nierozwiązywalne tematy"
w Państwa otoczeniu, w pracy, w działających urządzeniach, w systemach technicznych - prosimy o kontakt.

Polecamy także naszą pomoc w postaci bezstronnego zaopiniowania i oceny Państwa pomysłów, pomysłów organizacyjnych, planowanych zamierzeń, inwestycji, nowych produktów - jako zewnętrzny głos nie obarczony układami i zależnościami dostarczymy dodatkowych wskazań co do rozwoju, innowacji oraz możliwych
błędów i ryzyk.

Prace mogą być realizowane w terenie, zdalnie oraz jako forma coachingu na miejscu
istnienia problemów.

 

PROSIMY O PRZESŁANIE OPISU TEMATU KTÓRY SPRAWIA KŁOPOTY I WYMAGA ZMIANY
na nasz e-mail:
biuro@msgk.eu. Odpowiedź na zapytanie wraz z terminem i wyceną będzie przesłana
bezpłatnie i bez zobowiązań.

 

PRZYKŁADY PRAC KREACYJNYCH DLA FIRM

 
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH I BIZNESOWYCH
Indywidualnie profilowane prace dotyczące przygotowania rozwiązań bieżących lub strategicznych problemów w firmach. To prace łączące w sobie wiedzę biznesową, techniczną z naszymi autorskimi procedurami wnioskowania, kreowania i generowania nowych pomysłów, rozwiązań i innowacji.. Zestawienie tak różnych dziedzin pozwala nam patrzeć na zadane tematy w sposób twórczy i niestandardowy. Takie są też nasze propozycje na przebudowę, rozwój oraz na nowe technologie, materiały i konstrukcje dla firmy, jej oferty i produktów
 

STRATEGIA ROZWOJU FIRMY PRZEZ INNOWACJE
Praca dostarcza właścicielom i zarządom firm nowe scenariusze działań co wymaga przestawienia myślenia, budowy i działania Państwa firmy na zupełnie nowe tory. Opracowanie konkurencyjnych przewag branżowych, mocnych stron firmy, wraz z pomysłami produktowymi i ofertowymi tworzy pakiet zmian. Końcowo powstaje plan etapowych wdrożeń na najbliższe miesiące i kolejne lata działania. Strategia rozwoju szczególnie przydatna jest firmom potrzebującym nowych kierunków działania opartych o konkurencyjne oferty i produkty o wysokiej wartości dodanej dla klientów.


WIZJE KONCEPCYJNE PRODUKTÓW
Dla firm produkcyjnych ważnym rozszerzeniem powyższej Strategii Rozwoju są Wizje Koncepcyjne Produktów.
To nadawanie nowych kierunków rozwoju dla produktów firmy w oparciu o nowe usługi, zastosowane innowacyjnych materiałów i technologii oraz działania badawczo-rozwojowe własne i zewnętrzne. Powstaje w ten sposób ideał produktów firmy z wyprzedzeniem czasowym od 2 - 6 lat co pozwala zaplanować potrzebne zasoby, finanse, zatrudnienie ludzi.

CYFROWY ROZWÓJ OFERTY
W obecnych czasach każda firma musi mieć własną inicjatywę względem technologii cyfrowych i informatycznych.
Dostarczamy nową cyfrową odsłonę Państwa firmy, jej oferty i produktów uwzględniając wartości dla klientów, realne etapy wykonania i wdrożenia nowych rozwiązań. To z jednej strony działania zachowawcze utrzymujące
firmę na powierzchni zmian i trendów a także szanse na nowe działalności i nowe źródła przychodów. Danie szansy Państwa fizycznej stronie działalności by zyskała nowe cyfrowe właściwości podniesie konkurencyjność
firmy i nada jej nowe kierunki rozwoju, aliansów, kooperacji i inwestycji.

 

OPINIOWANIE PLANÓW INWESTYCYJNYCH FIRM
To opiniowanie i wielowariantowe prezentowanie pomysłów, sugestii, wskazówek, stawianie pytań wraz z symulacją sytuacyjną do planów marketingowych, wdrożeń nowych produktów i innowacji. Nasza praca to niezależne źródło danych i pomysłów na temat kluczowych działań i inwestycji firm.

 

KREATYWNA ANALIZA OFERTY
Wydobywając i tworząc nowe atuty z aktualnej oferty firmy dajemy szansę i możliwość w perspektywie najbliższych miesięcy wprowadzić znaczące zmiany w działaniach sprzedażowych. Aktualne produkty stanowią punkt wyjścia do tworzenia nowych ofert, produktów handlowych i usługowych. Wskazujemy nowe rynki , sposoby sprzedaży oraz każde inne możliwe działanie biznesowe mogące poprawić, zdynamizować sprzedaż i użyteczność wyrobów dla aktualnych i nowych grup klientów. Możliwe jest także zawężenie Pracy i skupienie się z tym samym nastawieniem twórczym na jednym wybranym produkcie.

KREATYWNA ANALIZA PRODUKTU  ( fizycznego i cyfrowego )
Do tej Pracy najczęściej wybierany jest produkt o wiodącej sprzedaży, notujący spadki sprzedaży lub co do którego trudno pojąć decyzję o dalszym inwestowaniu lub zamknięciu produkcji. Na podstawie wszechstronnych analiz wskazujemy miejsca wdrożenia innowacji - zmiany konstrukcyjne, korekty w działaniu, obsłudze, poprawie wykorzystania, użyteczności, bezpieczeństwie, ergonomii, propozycje uproszczeń, zmian materiałowych, współpracy z innymi urządzeniami i osprzętem, nowe zastosowania, ... - wszystko sprowadza się do opracowania nowego potencjału wzrostu i rozwoju produktu tak by przynosił Państwa firmie wymierne zyski.

 

ANALIZY ASORTYMENTOWE
Specjalna propozycja dla przemysłowych i rzemieślniczych producentów artykułów spożywczych : piekarnie, ciastkarnie, lodziarnie, producenci napojów, wyrobów cukierniczych, przekąsek, a także restauracje, bary, puby, sieci fast food ... To narzędzie do przebudowy oferty produktowej by wyprzedzać konkurencję i zaciekawiać klientów nowymi doznaniami smakowymi.
- ocena i propozycje zmian receptury, składników, dodatków, smakowych, wizualnych, dekoracyjnych ...
- ocena ergonomii spożywania, estetyka wyrobów w różnych fazach użycia
- ocena opakowania
- pomysły na nowe wyroby, potrawy, napoje, przekąski
- oceny porównawcze z produktami konkurencji
- organoleptyczne analizy wyrobów

 
 
 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@msgk.eu


 

POWRÓT DO GÓRY