Strategia Marki

Nazwa Kreacja Promocyjna Menu

Znak Firmowy

System Identyfikacji Wdrażanie
 
W ramach oferty firmy MediaSerwis realizujemy kompleksowo prace zmierzające do zdefiniowania i opracowania nowych kategorii ofert i produktów, nowych marek i systemów zarządzania markami. Celem nadrzędnym jest by marki firmowe i towarowe, nazwy firm i produktów,  kreacje słowne i graficzne, hasła promocyjne i finalnie całościowe systemy identyfikacji przyczyniały się do promocji i sprzedaży aktualnych oraz nowych ofert i produktów.
 

Budowanie marki to proces długotrwały dlatego też opracowane w ramach strategii dla Państwa firmy techniki i propozycje działań pozwolą zdiagnozować sytuację na starcie - diagnoza wizerunku firmy i zaplanowanie jej dalszego rozwoju i wzrostu wartości. Ważne jest by nie tracąc tego co firma już osiągnęła odważnie zawalczyć o wyższą świadomość i rozpoznawalność wśród klientów w nowym zoptymalizowany wizerunku wspartym markami - firmową i towarowymi.

Oto wybrane tematy zawarte w Strategii:
- definiowanie kategorii dla firmowej oferty i produktów  - tworzenie wartości dla klientów Państwa firmy
- plan tworzenia, zawężania, poszerzania, użyczania marki
- kontrola budowania siły marki - wskaźniki
- techniki - komunikacja firmy z otoczeniem - zastosowanie firmowego systemu identyfikacji
- przygotowanie do exportu
- ochrona marki - dbanie o rozpoznawalność, kojarzenie, prestiż i bezpieczeństwo marek firmy
- dla producentów - system  spójność innowacji, wzornictwa z strategią budowania marki i firmowym
   systemem identyfikacji.

Rebranding Marki

Zmiany na rynku, reorganizacje firm, zmiany zakresu specjalizacji, nowe oferty, fuzje i przejęcia to bodźce do zmian dotychczasowej identyfikacji firmy. To często jedyny środek by wewnątrz firmy i w jej otoczeniu dać czytelny sygnał zmian i nowej sytuacji biznesowej. Jeżeli zamiany są wynikiem dogłębnego zrozumienia dotychczasowej komunikacji firmy z otoczeniem ( inwentaryzacja ), jej nowych planów działania i standardów konkurencji to wynikiem rebrandingu będzie nadanie odmiennej oprawy dla nowego etapu w rozwoju Państwa działalności na następne kilka - kilkanaście lat.

By wdrożenie zmian było szybkie i zrozumiałe należy wesprzeć działania projektowo-kreacyjne zadaniowym budżetem na produkcję nowych nośników identyfikacji firmy oraz akcję informacyjną dla otoczenia społecznego, biznesowego.


Przykłady projektowych i produkcyjnych działań rebrandingu:

- oznakowanie siedziby firmy i oddziałów

- oznakowanie pomieszczeń

- tablice dojazdowe do firmy i oddziałów, magazynów, zakładów

- tablice reklamowe

- oznakowanie pojazdów - osobowe, dostawcze, ciężarowe, maszyny i urządzenia firmowe

- oznakowanie produktów i towarów

- zmiany drukowanych i elektronicznych materiałów informacyjnych, ofertowych i reklamowych

- zmiany prezentacji firmy w sieci internet

- zmiany w komunikacji elektronicznej, powitania i informacje automatyczne


Uzupełnieniem działań rebrandingu są działania remodelingu polegające na optymalizacji wnętrz pod kątem ekspozycji oferty i ergonomii działań handlowo-magazynowych

- projekty aranżacji i zagospodarowania wnętrz sklepów, salonów, ekspozycji wzorcowych.

Ochrona Marki

Ochrony marki i produktów markowych przed podrabianiem i nielegalnymi lub niepełnowartościowymi zamiennikami.

To zestaw praktyk dla właścicieli marek dający możliwości zabezpieczenia i ochrony. Odpowiednio zaplanowane i przygotowane działania pozwalają zyskać dodatkowy efekt poza prewencyjnym i ochronnym - sam fakt dawania widocznych sygnałów dbania o markę buduje automatycznie wizerunek marki -  fachowość, rzetelność. Każdy z nas chce lojalnie korzystać z marek których właściciele troszczą się o nie tym samym dając sygnał klientom, iż dbają o nich - o ich satysfakcję, zadowolenie, pozytywne kojarzenie.

W praktyce rynkowej dla klientów stają się trudne do wykonania czynności prozaiczne jak rozpoznanie oryginalnych produktów. Rzecz niby trywialna mogąca jednak rzutować na wyniki finansowe firmy i dodatkowo niweczyć wysiłek włożony w dotychczasową pozycje marki. Tym i wielu innym zagrożeniom chce przeciwdziałać nasza dostosowana
do konkretnej firmy prac doradcza.

Zawiera ona najnowsze praktyki mające na celu:
- podnoszenie świadomości marki w każdym kanale sprzedaży i na każdym jego etapie,
- podnoszenia wiedzy i rozumienia wysiłku producenta oryginalnych produktów w celu utrzymania ciągłej
  jakości, certyfikacji itp,
- zestaw działań kontrolnych, prewencyjnych u klientów,
- zestaw działań badawczych i serwisowych u klientów,
- stosowanie procedur utrudniających wprowadzanie do obrotu nie markowych produktów,
- stosowanie elementów utrudniających kopiowanie i podszywanie się pod produkty markowe,
- działania wizerunkowe mające na celu budowanie świadomości marki u klientów docelowych.
 


Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@msgk.eu

 

 

POWRÓT DO GÓRY