pomysly na nowe produkty
 
 

Obniżanie ryzyka wdrażania nowych produktów

 
KREACJE PRODUKTOWE

To Praca - procedura prezentacji dokumentacji wybranego przez Państwo pomysłu. Poza prezentacją głównego pomysłu ( pomysł fizyczny lub cyfrowy ) są opisane jego modyfikacje, wersje rozwojowe i badawcze. Ma to na celu prezentację różnych dróg wdrożenia pomysłu oraz jego nowych wersji i zastosowań w przyszłości. Każda praca Kreacje Produktowe zawiera standardowo 3 - 6 nowych koncepcji w oparciu o pomysł wyjściowy co dodatkowo zgłębia sam pomysł i jego zastosowanie. Takie pogłębione przepracowanie wybranego pomysłu zwiększa możliwości jego wdrożenia i zastosowania w ofercie Państwa firmy.

Opracowując pomysły widzimy nie tylko tu i teraz, ale i dalszą ścieżkę rozwoju. Znajomość dalszych etapów rozwoju i rozbudowy produktu o nowe funkcje daje inwestorowi - czyli Państwa firmie szerokie pole do modyfikacji, zmian i dostosowania pomysłów do swoich indywidualnych potrzeb.

Nasze pomysły są opracowane tak by dawały akceptowalne przełożenia ceny do wartości użytkowych - dla wytypowanych grup klientów mających określone potrzeby i siłę zakupową. Genezą powstania i opracowania wizji a kolejno końcowego pomysłu na produkt jest upraszczanie i ułatwianie życia prywatnego lub zawodowego potencjalnych klientów - użytkowników wraz z walorem oszczędności czasu i podnoszenia jakości ich życia w dziedzinach jakich dotyczy istota pomysłu.

Etap pozyskania pomysłu jest początkiem drogi wdrożenia dlatego służymy naszym wsparciem w całym tym procesie wraz autorskim Systemem Obniżania Ryzyka Wdrażania Nowych Produktów. Możliwości wykonania makiet i prototypów oraz krótkich serii produktów wydatnie obniżają ryzyko inwestycji w nowe produkty. Cała praca wdrożeniowa realizowana w myśl zasady " od ogółu do szczegółu " potrafi eliminować dużą część ryzyka i nietrafionych decyzji. Umiejętność całościowego spojrzenia na proces kreowania nowych produktów pozwala brać pod uwagę cały cykl życia produktu co umożliwia już w fazie projektowej eliminować nawet do 70 % kosztów produkcji oraz marketingu.
 

WYTYCZNE DLA KREACJI PRODUKTOWYCH

 • Kreacja Produktowa zawiera dokumentację wybranego pomysłu - jest to Praca do jednorazowej sprzedaży z zachowaniem poufności informacji i przekazaniem praw  własnościowych - umożliwia to ich patentowanie, zastrzeganie jako wzory przemysłowe, sprzedaż licencji ...
   
 • Każdy Pomysł może być rozwijany wzorniczo od strony estetycznej i ergonomicznej oraz do wersji dokumentacji technicznej, wizualizacji 3D, wydruków 3D, makiet fizycznych i prototypów.
   
 • W Kreacji Produktowej każdy prezentowany Pomysł zawiera dokumentację z opisem:
  - opis głównych wartości i przewag konkurencyjnych nowego produktu
  - szkice, schematy, rysunki ideowe, opis budowy, działania, propozycje rozwoju konstrukcji
  - opis wykorzystania i użytkowania nowego produktu
  - opis grup docelowych klientów na nowych produkt
  - wykonalność Pomysłu - opis propozycji działań technologicznych i materiałowych , marketingowych,
    sprzedażowych i promocji nowego produktu
  -
  OPCJA - zależna od konkretnego pomysłu - możliwość wykonania makiety lub prototypu oddającego
   
  idee działania głównej koncepcji – wykonanie w skali 1:1 lub mniejszej z materiałów docelowych lub
   
  zastępczych

   
 • W obecnej puli dotacji EU na lata 2014-2020 preferowane jest finansowanie współpracy biznesu z nauką - nasze Pomysły są początkiem, wstępem i gotowym planem działania dla prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych. Zachęcamy firmy zainteresowane dotacjami o zapytania dotyczące naszych gotowych Pomysłów oraz prac o indywidualnych wymaganiach.

  Pomysły są przekazywane z pełnymi prawami własnościowymi - czyli są dobrym punktem wyjścia do ubiegania się o środki z funduszy EU jako zakup własności intelektualnej, jako plan własnych - firmowych prac badawczo-rozwojowych oraz jako materiał do zabezpieczenia patentowego krajowego, unijnego i globalnego.

 

 
PROPOZYCJE PRODUKTOWE

To dostarczenie Państwu konkretnych przykładów na nowe produkty dla podanych poniżej materiałów, surowców i półproduktów stosowanych w produkcji. Przykłady i propozycje są generowane na podstawie kreatywnej analizy Państwa branży, mix wywiadu gospodarczego, jakościowych badań rynku, procesów wnioskowania, kreowania innowacji i rozwiązywania problemów. Praca bazuje na aktualnym stanie rynku i jej celem jest namierzenie takich kierunków tworzenia nowych ofert i produktów które dają największe możliwości sukcesu przez innowacyjne rozwinięcia w postaci prac wzorniczych. Wynajdujemy niedoceniane, nie rozwijane, produkty i koncepcje ofert - wzbogacamy je wskazując kierunki prac optymalizacyjnych dających szanse na szybkie wdrożenie do produkcji i sprzedaż.

Reasumując Propozycje Produktowe to najszybsza forma dojścia do pomysłów na nowe produkty. To praca szeroko prezentująca możliwości rynkowe na jakich można się oprzeć i inspirować by przejść od ogółu do szczegółu - czyli móc wybrać z szeregu możliwości i szans rynkowych te będące przedmiotem finalnych prac innowacyjnych i wzorniczych zmierzających do wdrożenia produkcyjnego. Przy naszej pomocy decyzje podejmowanie są w oparciu o szeroką bazę wyboru co daje możliwość przepracowania od strony produkcyjnej, finansowej i technicznej wielu scenariuszy i opcji.

Opracowane propozycje ukierunkowane są na różne wielkości produkcji, od pojedynczych po długie serie i sprzedaż tonażową oraz na różne formy współpracy i kooperacji między firmami. Zakładamy szerokie wykorzystanie maszyn i urządzeń, różnorodnych technik łączenia, obróbki, wykończenia. Daje to możliwość porządkowania i tworzenia nowych ofert, rozwijania produktów, kreowania nowych rynków zbytu i ich dywersyfikacji, rozwijania zupełnie nowych działalności, poszerzenia możliwości aktualnych i nowych inwestycji, profilowania na konkretne zakresy materiałów i posiadane przez Państwa wyposażenie maszynowe, możliwości kadrowe i logistyczne.


Propozycje Produktowe to efektywny krok w systemie >> od ogółu do szczegółu << gdzie następuje precyzyjne ukierunkowanie prac z zakresu wzornictwa przemysłowego, opracowania pomysłów na produkty i innowacje.
 

Ukierunkowanie Pracy "Propozycje Produktowe" na materiały i surowce

 

PROFILE ALUMINIOWE I Z PCV

STYROPIAN

KAMIEŃ
marmury, piaskowce
DREWNO
 Wyroby z meblowych płyt wiórowych,
sklejek - wyposażenie wnętrz
Innowacje w ofercie desek podłogowych
SKÓRA

CERAMIKA, PORCELIT

TEKTURA FALISTA, KARTONY, PAPIERY GLINA

TEKSTYLIA

ODPADY POPRODUKCYJNE
ścinki drewno, płyty, sklejki, metale, materiały sypkie, płynne ...
WIKLINA I TRZCINA WYROBY ELEKTRONICZNE
o różnym poziomie zaawansowania
SZKŁO  ARTYSTYCZNE KSZTAŁTOWANE WYROBY Z METALU - kształtowniki
TWORZYWA SZTUCZNE:
tłoczenie profili
wtryskarki
formowanie termiczne
rozdmuch
formowanie rotacyjne
druk 3D
profile z PCV

WYROBY Z METALU - rury gięte, profile zamknięte
Propozycje wykorzystania wolnych mocy produkcyjnych lub rozwinięcie dodatkowej produkcji z wykorzystaniem automatycznych CNC lub półautomatycznych giętarek do rur. Wielobranżowość zestawu pozwala na mocne zdywersyfikowanie działalności i rozwój w kierunku finalnych produktów lub współpracy kooperacyjnej.

WYROBY Z TWORZYW SPIENIONYCH
gąbki, pianki, pianki recyklingowe

WYROBY Z METALU - blachy

SZKŁO PŁASKIE:
obróbka mechaniczna
zdobienie termiczne
zdobienie chemiczne
nadruki ploterowe

WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ
- blacha, kształtowniki

WYROBY CHEMII GOSPODARCZEJ

WYROBY Z GUMY
Z pierwszego przerobu i z recyklingu
Płyty i wstęgi z różnych typów mieszanek gumowych
 

BETON, ZBROJONY, WIBROPRASOWANY, POLIMEROBETON
Wyroby z betonu z różnych branż

WYROBY SPOŻYWCZE
ciastkarstwo, piekarnictwo, lodziarstwo
wyroby garmażeryjne, mleczarskie, napoje ...

GIPS
Wyroby wykończeniowe - ścienne i sufitowe
Receptury gipsu

KOMPOZYTY
metale, ceramika, szkło
tworzywa, drewno ...

 

 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@msgk.eu


 

POWRÓT DO GÓRY