O nas

Referencje Prace Doradcze Blog Kontakt

Nasze specjalizacje - linki poniżej

Doradztwo Biznesowe Wzornictwo Przemysłowe Identyfikacja Firm
     
 

Przykłady prac podnoszących konkurencyjność Państwa firmy

 

STRATEGIA ROZWOJU FIRMY
Praca dostarcza właścicielom i zarządom firm scenariusze rozwoju mając na uwadze realia rynkowe i potrzebę wieloletniego działania. Strategie konstruowane są wokół tworzenia wartości firmy, kreowanie wartości rynkowej dla klientów, stosowania innowacyjnych modeli działania i procesów, efektywności operacyjnej i organizacyjnej oraz wykorzystania standardów i innowacji w technologiach branżowych. Strategia dla już działających firm to nadanie nowych możliwości rozwoju i zmian oraz wykorzystanie ukrytych potencjałów i rezerw. Strategia Rozwoju dla nowych firm to nadanie im od samego początku wieloletnich wizji rozwoju uwzględniając ich codzienną, etapową realizację  wraz z wariantowymi zmianami ograniczającymi ryzyka biznesowe.

 

STRATEGIA KOMUNIKACJI FIRMY
To uporządkowanie dotychczasowych działań i zaplanowanie nowych w postaci Media Planu i kalkulacji.
Praca zawiera opracowanie sposobu informowania otoczenia firmy o jej istnieniu, ofercie, przewagach, innowacjach, ciekawych zdarzeniach i działaniach. Ideą nadrzędną jest by każda forma kontaktu firmy ukierunkowana była na otrzymanie sygnałów zwrotnych dających szanse do dalszych kontaktów, spotkań, transakcji a także jako źródło wiedzy o potrzebach Klientów. Całość będąc rozplanowana w czasie pozwoli na kontrolę, modyfikację i ocenę skuteczności. Media Plan na 12 lub 24 miesiące.

 

BADANIA KLIENTÓW, KONKURENCJI i BRANŻY
Realizacja badań ankietowych, telefonicznych, obserwacyjnych konsumentów i klientów B2B.
Jako wstęp do różnorodnych prac doradczych jaki i i jako oddzielne prace realizujemy Analizy Innowacyjne
będące źródłem pomysłów i wniosków na najnowsze i konkurencyjne standardy branżowe w dziedzinie procesów działania, ofert i produktów, standardów obsługi klienta ...

 

STUDIUM INNOWACYJNE
To narzędzie do opracowania pomysłów na rozwiązanie zadanego problemu biznesowego dotyczącego strategii, nowych kierunków rozwoju i inwestycji, nowych ofert i produktów. Studium zawiera listę rozwiązań wyprzedzających aktualną sytuację rynkową pozwalając na budowanie przewagi konkurencyjnej, wykorzystanie szans rynkowych, posiadanych zasobów firmy, tworzenie dla klientów nowych wartości i jakości ofert, opracowanie innowacji i wzornictwa produktów, zmianę struktury biznesowej, nawiązanie aliansów z dostawcami, analizy nowych rynków, wytypowanie kierunku inwestycyjnego i pozyskanie środków inwestycyjnych. Studium Innowacyjne wskazuje nowe szanse i potencjały rynkowe umocowując w nich nowe produkty które mogą przestawić na nowe tory rozwoju aktualną Państwa działalność lub być planem na nowe biznesy i dywersyfikacją inwestycji zasobów finansowych.

 
PODSUMOWANIE NASZYCH PROPOZYCJI PRAC
 
 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@msgk.eu


 

POWRÓT DO GÓRY